Politica de Confidenţialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mayflowers.ro poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care le-ati oferit printr-un formular de inregistrare. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon, informatii despre modul in care folositi serviciile si produsele noastre.

Informatiile despre dvs. pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor de pe site-ul www.mayflowers.ro, cum ar fi:

- Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra si emiterea facturilor aferente comenzilor.

- Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre dumneavoastra.

- Contactarea dumneavoastra (inclusiv prin posta, telefon, fax, e-mail sau mesaje text) in legatura cu oferte de produse si servicii ale www.mayflowers.ro sau in legatura cu produse si servicii care credem ca ar putea fi de interes, precum promotii, oferte speciale , Evenimente, etc. (in afara de cazul in care ati facut o cerere privind aceasta activitate).

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, clientii beneficiaza de drept de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, clientii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul trebuie sa se adreseze in scris pe adresa de email.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, clientii nostri au urmatoarele drepturi,: 1)  Dreptul la informare (art.12)  2)  Dreptul de acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date. 3)  Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele: a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale; b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime; c)  notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b). 4)  Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari. 5)  Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate. 6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).